Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego, sprawdź czy odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz tutaj: https://pilot.wp.pl/pomoc

Regulamin dotyczący warunków korzystania z kodów WP Pilot w promocji Samsung Smart TV (zwany dalej: „Warunkami korzystania z kodów”)

Skorzystanie z kodu na pakiet Starter Plus udostępnionego w aplikacji WP Pilot oznacza akceptację następujących postanowień:

  1. Regulamin określający zasady korzystania z Abonamentu WP Pilot, który można znaleźć pod adresem https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin/ stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kodów.
  2. Urządzenia objęte promocją to wszystkie telewizory Samsung z systemem Smart TV w modelach z 2017 r. i nowszych
  3. Promocja dotyczy wyłącznie telewizorów pochodzących z oficjalnej dystrybucji na terenie Polski niezależnie od daty zakupu
  4. Kod może zostać przeznaczony wyłącznie do aktywacji pakietu Starter PLUS
  5. Kod zasilający nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części, nie podlega również zwrotowi.
  6. Warunkiem zrealizowania kodu zasilającego jest posiadanie lub utworzenie KontA Klienta w serwisie pilot.wp.pl, zaakceptowanie Regulaminu korzystania z serwisu WP Pilot:
   https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin/
  7. Aby wykorzystać kod, należy:
   1. wejść na stronę pilot.wp.pl
   2. zalogować się do konta WP Pilot lub zarejestrować;
   3. wejść na stronę pakietu starter plus i wybrać płatność kodem
   4. Kod jest jednorazowego użytku.
  8. Kod jest ważny od 3.08.2020 r. do 30.09.2020 r. Jedynie w okresie ważności kodu, kod można aktywować. Po upływie ważności, kodu zasilający wygasa i nie można już użyć kodu do aktywacji subskrypcji WP Pilot.
  9. W okresie bezpłatnego okresu Abonamentu WP Pilot trwającego 14 (słownie: czternaście) dni nie zostaną naliczone żadne opłaty za korzystanie z Usługi. Klient ma prawo anulować subskrypcję WP Pilot w dowolnym momencie.
  10. Wydawcą kodów jest Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.
  11. Reklamacje dotyczące kodów mogą być zgłaszane do WP Pilot
   1. drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na stronie:https://pilot.wp.pl/pomoc/ (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja – WP Pilot - Samsung”.
   2. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie pilot.wp.pl);
  12. Reklamacje związane z korzystaniem z kodów będą rozpatrywane przez WP Pilot w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.