Zmiana Regulaminu 27.12.2023

Kogo obowiązują zmiany w Regulaminie?

Zmiany obowiązują wszystkich użytkowników Pilota WP po 26 grudnia 2023.

Co się zmienia w Regulaminie?

  • zmiany regulacji w zakresie uszczegółowienia Usług - oddzielnie zostały  zdefiniowane Program, Kanały własne, Transmisje na żywo oraz Usługi VOD,
  • wprowadzenie definicji Pakietu,
  • wprowadzenie całościowej odpłatności za usługi telewizyjne.

Tabela szczegółowych zmian

Dotychczasowe brzmienie postanowień

Treść postanowienia od 27 grudnia 2023 r.

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi przez – Audioteka Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Netwizor Sp. z o.o.), pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034 – który to podmiot, występuje jako operator, a w przypadku rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym własnych programów telewizyjnych, również jako nadawca.

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez – Audioteka Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Netwizor Sp. z o.o.), pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034 – który to podmiot, występuje jako operator, a w przypadku rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym Kanałów własnych, również jako nadawca

§ 1 ust. 1

1.Abonent - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi dostarczanej przez Operatora za pomocą Sieci na STB Abonenta, na mocy odpowiedniego stosunku prawnego łączącego Abonenta i Operatora (w szczególności na podstawie stosunku prawnego opisanego niniejszym Regulaminem), na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową.

§ 1 ust. 1

1.Abonent / Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług dostarczanych przez Operatora za pomocą Sieci na STB Abonenta, na mocy odpowiedniego stosunku prawnego łączącego Abonenta i Operatora (w szczególności na podstawie stosunku prawnego opisanego niniejszym Regulaminem), na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową.

§ 1 ust. 5

5. Operator – Netwizor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000402267, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034. Operator w przypadku rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym (tj. w Serwisie) własnych programów telewizyjnych, występuje również jako nadawca tych programów.

§ 1 ust. 5

5. Operator – Audioteka Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dawniej: Netwizor Sp. z o.o.)  pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000402267, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

Zmiana numeracji § 1 ust.6  -dotychczasowy

Zmiana numeracji § 1 ust. 7 -  obecnie

§ 1 ust. 6  - dodano nowy

(brak)

§ 1 ust. 6 - dodano nowy

6. Nadawca Kanałów własnych - Audioteka Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Netwizor Sp. z o.o.), występująca w przypadkach rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym (tj. w Serwisie) własnych programów telewizyjnych.

Zmiana numeracji § 1 ust. 7 do ust. 9 -dotychczasowe

Zmiana numeracji § 1 ust. 9 do ust. 11 -  obecnie

§ 1 ust. 8  - dodano nowy

(brak)

§ 1 ust. 8 - dodano nowy

8. Pakiet - to szczegółowe zestawienie elementów Usług odpłatnych Operatora wraz podaniem ceny oraz zakresu dostępnych Programów, Usług VOD i Transmisji na żywo po ich wykupieniu.

§ 1 ust. 9 – dotychczasowy

9. Program– to uporządkowany zestaw audycji (w szczególności telewizyjnych), utworów, reklam oraz innych przekazów audiowizualnych, wizualnych lub audialnych, przejmowany do wtórnego rozpowszechniania przez Operatora, a którego zawartość zależy od nadawcy takiego Programu, jak również stworzony przez Operatora - działającego jako nadawca - własny program telewizyjny rozpowszechniany wyłącznie w systemie teleinformatycznym – które to Programy stanowią jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora w ramach Serwisu.

§ 1 ust. 9  - obecnie § 1 ust. 11

11. Program – jedna z odpłatnych Usług Operatora stanowiąca uporządkowany zestaw audycji (w szczególności telewizyjnych), utworów, reklam oraz innych przekazów audiowizualnych, wizualnych lub audialnych, przejmowany do wtórnego rozprowadzania przez Operatora, a którego zawartość zależy od nadawcy takiego Programu - które to Programy stanowią jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora w ramach Serwisu.

Zmiana numeracji § 1 ust. od 10 do ust. 14 -dotychczasowe

Zmiana numeracji § 1 ust. od 13 do ust. 17 -  obecnie

§ 1 ust. 12  - dodano nowy

(brak)

§ 1 ust. 12 - dodano nowy

11. Kanał własny – to bezpłatna Usługa udostępniana poza Pakietem w ramach Serwisu, na zasadach odrębnych od Programu, Usługi VOD czy Transmisji na żywo (wyróżniona w pasku kanałów Serwisu), stanowiąca rozpowszechniane wyłącznie w systemie teleinformatycznym własne programy telewizyjne, w których Spółka Audioteka Group Sp. z o.o. działa jako Nadawca Kanału własnego, tworzy i zestawia te programy oraz rozpowszechnia je lub przekazuje innym podmiotom w celu rozpowszechniania - stanowiący jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zmiana numeracji § 1 ust. od 15 do ust. 19 -dotychczasowe

Zmiana numeracji § 1 ust. od 19 do ust. 23 -  obecnie

§ 1 ust. 18  - dodano nowy

(brak)

§ 1 ust. 18 - dodano nowy

17. Transmisja na żywo – jedna z Usług Operatora świadczona odpłatnie bądź bezpłatnie w formie transmisji w czasie rzeczywistym, udostępniana na czas konkretnego wydarzenia (np. sportowego czy muzycznego) w ramach Serwisu, na zasadach odrębnych od Programu; Kanału własngo czy Usługi VOD (wyróżniona w pasku kanałów Serwisu) - stanowiąca jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 1 ust. 17 – dotychczasowy

17. Urządzenia końcowe (STB) – urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usługi, posiadające w chwili podłączenia do sieci i zalogowania do konta Abonenta unikalny identyfikator, mające lub mogące uzyskać dostęp do Sieci, służące do odbioru lub mogące odbierać z Sieci Programy i Usługę VOD, choćby nie była to ich podstawowa funkcja. Urządzeniami końcowymi są w szczególności odbiorniki telewizyjne, komputery stacjonarne, komputery przenośne (także netbooki), konsole do gier, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony).

§ 1 ust. 17  - obecnie § 1 ust. 21

21. Urządzenia końcowe (STB) – urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usług, posiadające w chwili podłączenia do sieci i zalogowania do konta Abonenta unikalny identyfikator, mające lub mogące uzyskać dostęp do Sieci, służące do odbioru lub mogące odbierać z Sieci Programy, Usługę VOD, Kanały własne i Transmisję na żywo, choćby nie była to ich podstawowa funkcja. Urządzeniami końcowymi mogą być w szczególności odbiorniki telewizyjne, komputery stacjonarne, komputery przenośne (także netbooki), konsole do gier, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony).

§ 1 ust. 18 – dotychczasowy

18. Usługa – usługa świadczona odpłatnie bądź bezpłatnie na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi - w tym dostępu do audiowizualnych usług medialnych na żądanie udostępnianych w ramach Usługi VOD oraz korzystania przez Abonenta z funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (tzw. Time shifting). Usługa może być świadczona w sposób spersonalizowany.).

§ 1 ust. 18  - obecnie § 1 ust. 22

22. Usługi – usługi świadczone odpłatnie bądź bezpłatnie na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegające na rozprowadzaniu Programów, Transmisji na żywo, rozpowszechnianiu Kanałów własnych i dostępu do Usługi VOD przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych. Usługi mogą być świadczona w sposób spersonalizowany

§ 1 ust. 19 – dotychczasowy

19. Usługa VOD - usługa dodatkowa świadczona na rzecz Abonentów przez Operatora, pozwalająca odtwarzać wybrane i udostępnione przez Operatora w dowolnym (wybranym przez Abonenta) momencie :

a. materiały wideo stanowiące reemisję części lub całości poszczególnej audycji programu telewizyjnego udostępnianego wcześniej przy wykorzystaniu Sieci (zwane również usługami „Catchup”), które to materiały wideo dostępne będą na Serwisie Operatora;

b. materiały wideo odtwarzane przez wykorzystanie funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (tzw. Time shifting);

c. oddzielnie udostępniane przez Operatora w Serwisie wszelkie inne materiały audiowizualne, dostępne w wybranym przez Abonenta czasie.).

§ 1 ust. 18  - obecnie § 1 ust. 23

23. Usługa VOD - jedna z Usług świadczonych na rzecz Abonentów przez Operatora, pozwalająca odtwarzać wybrane i udostępnione przez Operatora w dowolnym (wybranym przez Abonenta) momencie :

a. materiały wideo stanowiące reemisję części lub całości poszczególnej audycji programu telewizyjnego udostępnianego wcześniej przy wykorzystaniu Sieci (zwane również usługami „Catchup”), które to materiały wideo dostępne będą na Serwisie Operatora;

b. materiały wideo odtwarzane przez wykorzystanie funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (tzw. Time shifting);

c. oddzielnie udostępniane przez Operatora w Serwisie wszelkie inne materiały audiowizualne, dostępne w wybranym przez Abonenta czasie.

§ 2 ust. 2

2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem terminów świadczenia odpłatnych elementów Usługi wskazanych w Cenniku.

§ 2 ust. 2

2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem terminów świadczenia odpłatnych Usług wskazanych w Pakiecie i Cenniku.

§ 2 ust. 3 

3. Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz Regulaminów dodatkowych.

§ 2 ust. 3

3. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz Regulaminów dodatkowych..

§ 3 ust. 1

1. Operator w ramach Usługi rozprowadza, przy wykorzystaniu Sieci, Programy i Usługi VOD do Abonentów, którzy mogą je odbierać za pomocą Urządzeń końcowych (STB)

§ 3 ust. 1

1. Operator w ramach Usług rozprowadza, przy wykorzystaniu Sieci: Programy, Usługi VOD, Kanały własne i Transmisję na żywo - kierowane do Abonentów, którzy mogą je odbierać za pomocą Urządzeń końcowych (STB).

§ 3 ust. 2 

2. Usługa może zawierać reklamy. Dla każdego Abonenta możliwe jest wyświetlanie innego, dedykowanego przekazu reklamowego. Na potrzeby wyświetlania reklam, Operator może wykorzystywać dowolne środki technologiczne.

§ 3 ust. 2

2. Usługi mogą zawierać reklamy internetowe Operatora. Dla każdego Abonenta możliwe jest wyświetlanie innego, dedykowanego przekazu handlowego. Na potrzeby wyświetlania reklam, Operator może wykorzystywać dowolne środki technologiczne.

§ 3 ust. 3

3. Usługi Operatora są świadczone odpłatnie bądź nieodpłatnie.

§ 3 ust. 3

3. Usługi są świadczone odpłatnie w ramach Pakietu, z wyjątkiem usług świadczonych w ramach Kanałów własnych, tj. programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, w których Spółka Audioteka Group działa jako Nadawca Kanałów własnych, jak również z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych Transmisji na żywo i Usług VOD.

Zmiana numeracji § 3 ust. 4 oraz ust. 5 -dotychczasowe

Zmiana numeracji § 3 ust. 5 oraz ust. 6 -  obecnie

§ 3 ust. 4  - dodano nowy

(brak)

§ 3 ust. 4 - dodano nowy

4. Kanały włąsne oraz pozostałe wyraźnie oznaczone Usługi (tj. niektóre Transmisje na żywo i Usługi VOD) rozpowszechniane są bezpłatnie, pod warunkiem wyrażenia i niewycofywania przez zarejestrowanego Użytkowania zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co w połączeniu z brakiem wykupienia jakiegokolwiek Pakietu dostępu do Usług płatnych, uniemożliwi dalsze korzystanie z Usług.

§ 3 ust. 4 – dotychczasowy

4. Odpłatne świadczenie Usługi odbywa się w trybie przedpłaconym, poprzez wykupienie przez Abonenta dostępu do odpłatnie świadczonego elementu Usługi.

§ 3 ust. 4 - obecnie § 3 ust. 5

5. Świadczenie Usług w ramach Pakietu (rozumiane jako dostęp do Programów oraz Usługi VOD i Transmisji na żywo) odbywa się w trybie przedpłaconym, poprzez wykupienie przez Abonenta dostępu do Usług zarówno poprzez płatność jednorazową jak i płatność odnawialną (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Płatności Odnawialnych).

§ 3 ust. 5 – dotychczasowy

5. Ceny poszczególnych elementów (pakietów) Usług odpłatnych Operatora, wskazane są w aktualnym na dzień wykupienia danego pakietu przez Abonenta Cenniku, dostępnym w Serwisie pod adresem https://pilot.wp.pl/cennik/ bądź w zakładkach poszczególnych pakietów wskazanych na stronie Serwisu.

§ 3 ust. 5 - obecnie § 3 ust. 6

6. Ceny poszczególnych Pakietów Usług odpłatnych Operatora, wskazane są w aktualnym - na dzień wykupienia przez Abonenta danego Pakietu - Cenniku, który jest dostępny w Serwisie pod adresem https://pilot.wp.pl/cennik/ bądź w zakładkach poszczególnych Pakietów wskazanych na stronie Serwisu.

Wykreśla się dotychczasowy § 3 ust. 6 oraz ust. 7 dodając nowe brzmienie § 3 ust. 7

6. Zmiana bądź aktualizacja Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Operatora w każdym czasie.

7. Zmiana Cennika nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług już opłaconych przez Abonenta.

§ 4 ust.  7 - - dodano nowy

7. Zmiana bądź aktualizacja Cennika nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług już opłaconych przez Abonenta.

§ 3 ust. 12

12. Abonent ma możliwość bieżącej kontroli w Serwisie, które z odpłatnych elementów Usługi są mu świadczone oraz ile wynosi okres świadczenia ich Abonentowi. Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w szczególności w Serwisie, o upływie okresu świadczenia Abonentowi odpłatnego elementu Usługi.

§ 3 ust. 12

12. Abonent ma możliwość bieżącej kontroli w Serwisie, które z odpłatnych Usług są mu świadczone oraz ile wynosi aktualny okres świadczenia ich Abonentowi. Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną - w szczególności w Serwisie - o upływie okresu wykupionego Pakietu Usług.

§ 4 ust. 9

9. Abonent może jednocześnie korzystać tylko z jednego Urządzenia końcowego, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Próba wykorzystania kolejnego Urządzenia końcowego zasadniczo spowoduje zatrzymanie odbioru Programu i Usług VOD na wcześniej wykorzystywanym Urządzeniu końcowym. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu i Usług VOD na wielu Urządzeniach końcowych. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu i Usług VOD na wielu Urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych (tzw. usługi multiroom). Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności multiroom. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego korzystania z Serwisu, w zakresie w jakim nie dotyczy to odbioru Programu, na wielu urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych.

§ 4 ust. 9

9. Abonent może jednocześnie korzystać tylko z jednego Urządzenia końcowego, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania z Usług przez Abonenta na wielu urządzeniach, jak również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Próba wykorzystania kolejnego Urządzenia końcowego zasadniczo spowoduje zatrzymanie odbioru Usług na wcześniej wykorzystywanym Urządzeniu końcowym. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Usług na wielu Urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych (tzw. usługi multiroom). Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności multiroom. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego korzystania z Serwisu, w zakresie w jakim nie dotyczy to odbioru Programu na wielu urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych.

§ 5 ust. 2

2. W celu korzystania z Usługi, Abonent zobowiązany jest zarejestrować się w Serwisie. Abonent nie ponosi opłat abonamentowych z tytułu rejestracji w Serwisie oraz może w każdej chwili trwale zaprzestać korzystać z Usługi, w sposób wskazany w Regulaminie.

§ 5 ust. 2

2. W celu korzystania z Usług, Abonent zobowiązany jest zarejestrować się w Serwisie. Abonent może w każdej chwili trwale zaprzestać korzystania z Usług, w sposób wskazany w Regulaminie.

§ 5 ust. 3

3. Do dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie przez Abonenta aktywnego adresu e-mail lub posiadanie aktywnego konta w Portalu zintegrowanym z Usługą. W przypadku, gdy korzystanie z danego elementu Usługi jest odpłatne, mogą być wymagane także inne dane konieczne do realizacji Umowy, takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta. Każdorazowo Abonent będzie informowany o zakresie, rodzaju i celu zbieranych od niego danych. Abonent nie jest zobowiązany do podania powyższych danych osobowych, jednak w przypadku odmowy ich podania świadczenie usług może okazać się niemożliwe.

§ 5 ust. 3

3. Do dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie przez Abonenta aktywnego adresu e-mail lub posiadanie aktywnego konta w Portalu zintegrowanym z Usługą. Przy wykupie dostępu do Usług płatnych, mogą być wymagane także inne dane konieczne do realizacji Umowy, takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta. Każdorazowo Abonent będzie informowany o zakresie, rodzaju i celu zbieranych od niego danych. Abonent nie jest zobowiązany do podania powyższych danych osobowych, jednak w przypadku odmowy ich podania świadczenie Usług może okazać się niemożliwe.

§ 5 ust. 6

6. Z chwilą poprawnego zalogowania do Sieci, Abonent uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi (w szczególności do zamówionych Programów). Dostęp do niektórych elementów Usługi, w szczególności odbiór niektórych Programów i Usług VOD, może wymagać uprzedniego dokonania płatności związanych z takimi elementami (pre-paid).

§ 5 ust. 6

6. Z chwilą poprawnego zalogowania do Serwisu, Abonent uzyskuje dostęp do Usług. Dostęp do Usług odbioru Programu, Usługi VOD i Transmisji na żywo wymaga uprzedniego dokonania płatności (pre-paid) za dany Pakiet.

§ 5 ust. 12

12. Operator nie sprawuje kontroli redakcyjnej w zakresie materiałów czy audycji udostępnianych poprzez Programy i Usługi VOD, w szczególności nie ma wpływu na tzw. ramówkę Programu, o ile nie zaznaczył wyraźnie wyjątków od tej zasady jak również o ile Operator nie jest zarówno nadawcą danego Programu bądź Usług VOD.).

§ 5 ust. 12

12. Operator nie sprawuje kontroli redakcyjnej w zakresie materiałów czy audycji udostępnianych w ramach Programu, w szczególności nie ma wpływu na tzw. ramówkę Programu, o ile nie zaznaczył wyraźnie wyjątków od tej zasady. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie udostępnianych Kanałów własnych bądź udostępniania oznaczonego jako własny materiał - Usługi VOD.

§ 6 ust. 2

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Operator zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Abonentów (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Abonentów (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez Operatora czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu. Operator może także dodatkowo informować dotychczasowych Abonentów o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

§ 6 ust. 2

2. Operator podaje do publicznej wiadomości w Serwisie z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie - treść proponowanej zmiany Regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w opublikowanej informacji na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Operator zawiadamia o zmianie Regulaminu aktualnych Abonentów (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu, rozumiane jako Abonentów, którzy zalogowali się do Serwisu przynajmniej jeden raz w przeciągu ostatniego roku, licząc od dnia przesyłania zawiadomienia) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w profilu Abonenta wraz z informują o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie będzie krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Abonentów (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez Operatora czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu. Operator może także dodatkowo informować dotychczasowych Abonentów o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

§ 6 ust. 3

3. Operator uprawniona jest również do stałej zmiany oferty Programów i Usług VOD, w tym do zaprzestania świadczenia niektórych lub wszystkich odpłatnych elementów Usługi, o czym informuje, na warunkach określonych w ust. 2 i poda do publicznej wiadomości na swojej stornie internetowej. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków świadczenia Usługi, w tym określonych w Regulaminie lub Regulaminie dodatkowym, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zmian, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z Operatorem.

§ 6 ust. 3

3. Operator uprawniony jest również do stałej zmiany oferty Programów, Usług VOD, Kanałów własnych i Transmisji na żywo, w tym do zaprzestania świadczenia niektórych lub wszystkich elementów Usług, o czym informuje, na warunkach określonych w ust. 2. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków oferty poszczególnych Usług, w tym określonych w Regulaminie lub Regulaminie dodatkowym, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zmian, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z Operatorem.

§ 6 ust. 8

8. Zgodnie z Cennikiem, poszczególne odpłatne elementy Usługi, w szczególności poszczególne Programy i Usługi VOD, mogą być dostępne dla Abonenta jedynie przez wskazany w Cenniku okres. Po jego upływie, ponowne uzyskanie dostępu do takiego elementu Usługi na kolejny okres wymagać będzie od Abonenta dokonania ponownej płatności zgodnej z aktualnym Cennikiem.

§ 6 ust. 8

8. Zgodnie z Cennikiem oraz informacjami umieszczonymi w Serwisie, poszczególne odpłatne Usługi w ramach aktualnie dostępnych Pakietów, mogą być oferowane dla Abonenta jedynie przez wskazany w Cenniku okres.

§ 6 ust. 9

9. W każdym czasie Operator jest uprawniony do wprowadzania okresu testowego i promocyjnego dostępu do Usługi, które nie ograniczają zakresu Usługi świadczonej zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem dodatkowym; w szczególności Operator może nieodpłatnie udostępnić i wycofać Program, Usługę VOD lub inne elementy Usługi, takie jak możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych, z których Abonent nie mógł dotychczas korzystać w ramach Usługi. Taka zmiana warunków świadczenia Usługi nie wymaga zmiany Regulaminu, Regulaminu dodatkowego ani też podania do publicznej wiadomości w Serwisie oraz doręczenia Abonentowi treść zmiany warunków świadczenia Usługi i może być dokonana w każdym czasie.

§ 6 ust. 9

9. W każdym czasie Operator jest uprawniony do wprowadzania nieodpłatnego okresu testowego i promocyjnego dostępu do Usług, które nie ograniczają zakresu Usług świadczonych zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem dodatkowym; w szczególności Operator może czasowo udostępnić Program, Usługę VOD, Kanał własny, Transmisję na żywo lub inne wyraźnie oznaczone elementy Usług, jak również umożliwić jednoczesny odbiór Usług na wielu Urządzeniach końcowych, z których Abonent nie mógł dotychczas korzystać. Taka zmiana warunków świadczenia Usług nie wymaga zmiany Regulaminu, Regulaminu dodatkowego ani też podania do publicznej wiadomości w Serwisie oraz doręczenia Abonentowi treść zmiany warunków świadczenia Usług i może być dokonana w każdym czasie.

§ 8 ust. 1

1. Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie jedynie na okres testowy jak i umożliwić Abonentowi dostęp testowy do Usługi w okresie korzystania z Usługi. Okres testowy będzie nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Dostęp testowy do Usługi może być udzielany wielokrotnie.

§ 8 ust. 1

1. Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie jedynie na okres testowy jak również umożliwić Abonentowi dostęp testowy do wybranych Usług. Okres testowy będzie nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Dostęp testowy do Usługi może być udzielany wielokrotnie.

§ 10 ust. 6

6. W zakresie poszczególnych elementów Usługi, postanowienia licencji mogą się różnić, w szczególności w zakresie odbioru poszczególnych Programów i Usług VOD na poszczególnych Urządzeniach końcowych. W szczególności może to dotyczyć konieczności dokonania odpowiedniej konfiguracji Urządzeń końcowych lub ich podłączenia do sieci określonego typu, o czym Abonent będzie przed udzieleniem licencji informowany.

§ 10 ust. 6

6. W zakresie poszczególnych Usług, postanowienia licencji mogą się różnić, w szczególności w zakresie odbioru poszczególnych Programów, Usług VOD, Kanałów własnych i Transmisji na żywo na poszczególnych Urządzeniach końcowych. W szczególności może to dotyczyć konieczności dokonania odpowiedniej konfiguracji Urządzeń końcowych lub ich podłączenia do sieci określonego typu, o czym Abonent będzie przed udzieleniem licencji informowany.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.