Zwierzęta z Taronga Zoo

Pracownicy Taronga Zoo pomagają wielkouchom w przetrwaniu. Uczą ich nowych umiejętności i przystosowują je do nowego środowiska.