Znałem Jezusa

Piotr był najbardziej oddanym uczniem Jezusa, ale po aresztowaniu Mistrza trzykrotnie się go wyparł. Zmartwychwstały ukazał się rybakowi, wybaczył mu i uczynił go swoim ziemskim zastępcą.