Znałem Jezusa

Rzymski prefekt Judei musi podjąć decyzję dotyczącą losów Jezusa. Poncjusz Piłat jest poddawany coraz silniejszym naciskom Żydów, którzy żądają śmierci kłopotliwego kaznodziei, ale żona prefekta nalega, by darował mu życie.