Złoto Hitlera

Niemcy, rok 1937. Zdaje się, że bezwzględnie prowadzona przez Hitlera polityka gospodarcza w ciągu czterech lat przywróciła Niemcom dawną świetność. Jednak sukcesowi towarzyszą pewne groźne plany.