Zgłębiając przeszłość

Templariusze przez dwa stulecia byli niezwyciężonym zakonem owianym tajemnicą. Zobaczymy, jaki spotkał ich los.