Zgłębiając przeszłość

Pewien starożytny dokument, zwany Tybetańską Księgą Umarłych, był trzymany w tajemnicy w najodleglejszym zakątku świata. Wywiady z uczonymi i buddystami przybliżają nam ten sekretny tekst.