Zaginione dowody

W październiku 1942 roku alianci starli się z niemieckim Afrika Korps. Spróbujemy dowiedzieć się, w jaki sposób zdjęcia powietrzne zmyliły Niemców i przyczyniły się do ich pomyłki.