Zabójcze umysły

Agenci BAU wkraczają do akcji, aby pomóc lokalnym służbom zawęzić krąg podejrzanych w sprawie rytualnego zabójstwa w Tallahasee. Wkrótce osoba spokrewniona z pierwszą ofiarą ginie w podobnych okolicznościach jak poprzednik. Prentiss chce pomóc Garcii dojść do siebie po porwaniu.