Wyprawa na dno

Miny morskie stanowią poważne zagrożenie. Wynaleziono je przed wiekami, ale wciąż są udoskonalane. Po każdych konfliktach zbrojnych część z nich spoczywa w głębinach oceanu, stanowiąc śmiertelną pułapkę. Pod wodą spoczywają wraki statków zniszczonych wskutek eksplozji. Wirtualne osuszenie dna pozwoli lepiej poznać zniszczenia wyrządzone przez miny.