Wyprawa na dno

Rzym, Londyn i Nowy Jork odegrały ważną rolę w procesie globalizacji międzynarodowej gospodarki. Dogodne położenie umożliwiło im rozwój handlu. Twórcy opowiedzą o tym, w jaki sposób te trzy słynne porty osiągnęły obecną pozycję.