Wyprawa na dno

Eksperci zbadają wraki statków i budowli znajdujących się pod wodą. Oceaniczne głębiny to świat pełen tajemnic. Będzie można przyjrzeć się pracy naukowców w tym nieprzyjaznym człowiekowi środowisku. Wygenerowane komputerowo trójwymiarowe mapy i modele rzucą nowe światło na wiele spraw.