Współczesna rodzina

Drużyna małej ligi Manny'ego i Luke'a przechodzi do decydującego meczu. Claire i Cameron usiłują znaleźć odpowiednie miejsce. Postanawiają zaadaptować podupadłe pole. Zachęceni sukcesami postanawiają również przebudować dom. Phil i Mitchell zastanawiają się, jak ich od tego odwieść. Gloria, by zbudować więź z dzieckiem w swoim łonie, śpiewa dla niego przez mikrofon.