Wielka Rafa Koralowa: żywy skarb

Linie brzegowe Wielkiej Rafy Koralowej zamieszkują różnorodne gatunki fauny. Można tam też zobaczyć przepiękną florę.