Wataha

Prokurator Dobosz przejmuje dochodzenie. Dzieli się z Rebrowem informacjami o Barkovej. Na jaw wychodzi prawda o Wiśniaku (Piotr Żurawski). Człowiek Cinka skrywa niebezpieczny sekret.