U wybrzeży Australii

Widzowie zobaczyć mogą wybrzeża Terytorium Północnego oraz tętniące życiem wody wokół Wielkiej Rafy Koralowej. Lizzie Daly przyjrzy się niebezpiecznym stworzeniom, które tam pływają oraz zastanowi się, dlaczego żyje ich tam tak wiele.