The Titans that Built the World

Dążące do zysku firmy doprowadziły świat do kryzysu. Nadszedł czas, by wykorzystały swoją potęgę do zbudowania amerykańskiej machiny wojennej. Giganci muszą odrzucić prymat finansowych korzyści.