The '90s Greatest

Dzięki powstaniu Internetu dokonuje się przełom technologiczny i społeczny na światową skalę. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć, nawet Bill Gates.