Tajemnice spod celi

Widzowie poznają kulisy spraw, które udało się pomyślnie rozwiązać dzięki zeznaniom złożonym przez więźniów. Przebywali oni w celach w towarzystwie podejrzanych o zbrodnie i rozmawiali z nimi m.in. na temat popełnionych przez nich przestępstw.