Tajemnice dawnych cywilizacji

Kronika katastrofy w epoce brązu. W czasach wojny trojańskiej i wyjścia Izraelitów z Egiptu gwałtowne ochłodzenie klimatu doprowadziło do upadku ówczesnych cywilizacji.