Świat według Kiepskich

Halinka przynosi z pracy maszynę do badania genów na kilkadziesiąt pokoleń wstecz. Rodzina i sąsiedzi Kiepskich dowiadują się zaskakujących faktów na temat swojego pochodzenia. Powstają podziały plemienne. Ferdek będąc bezplemienny odmawia udziału w badaniu, przez co ulega indoktrynacji z obu stron.