Stawka większa niż życie

Hrabia Wąsowski, uchodzący za Austriaka członek polskiego ruchu oporu, zostaje aresztowany. Kloss (Stanisław Mikulski) podsuwa mu, by w śledztwie przyznał się do udziału w spisku na życie Hitlera. Fikcyjne zeznania hrabiego pogrążają wiernych Rzeszy wysokich oficerów. Kloss za zasługi otrzymuje Żelazny Krzyż.