Śladami obcych

Celem tajnego projektu nazistów "Die Glocke" było zbudowanie wehikułu czasu i maszyny latającej zdolnej do przekraczania prędkości światła. Autorzy cyklu zastanawiają się, czy rzeczywiście istniała i czy mogła bazować na technologii kosmitów.