Sisi

Sisi i Andrassy jadą do Wiednia, by przekonać Franza o potrzebie utworzenia węgierskiego parlamentu. Cesarz szybko zauważa szczególną relację między Sisi a węgierskim hrabią.