Simpsonowie

Bart upokarza w kościele Homera. Po tym incydencie wreszcie ojciec wpaja synowi podziw dla niego. Jednak magiczny i rozśpiewany woźny zmienia ich pogląd na świat.