Simpsonowie

Marge jest zasmucona decyzją Lisy dotyczącą studiów. Wkrótce dochodzi do niespodziewanych zdarzeń.