Simpsonowie

Wielebny Lovejoy dowiaduje się, dlaczego Bode odwiedził Springfield. Wkrótce parafianie poznają historię wcześniejszych przewinień młodego pastora. Muszą zadecydować o jego dalszym losie.