Simpsonowie

Flanders ujawnia swój sekret z przeszłości. Simpson pokazuje widzom tajemny pokój.