Simpsonowie

Homer przez przypadek kradnie samochód Komiksiarza. Wkrótce zostaje postawiony przed sądem - musi udowodnić swoją niewinność bądź przekonać poszkodowanego, by zawarli ugodę.