Simpsonowie

Pan Burns buduje arkę, ponieważ spodziewa się końca świata. Profesorowi Frinkowi zostaje powierzone zadanie ustalenia, kogo warto ratować.