Sekrety Biblii

Jezus przez miliardy jest uznawany za Mesjasza, a jego nauki legły u podstaw jednej z najpotężniejszych religii świata. Znaczna część wiedzy o Chrystusie została zawarta w czterech Ewangeliach. Twórcy sprawdzają, na ile święte teksty są zgodne z rzeczywistością.