Psi patrol

Sue i South tropią dwóch mężczyzn grożących zastrzeleniem psa. Ian i Yardie z ekipy celnej udaremniają wwiezienie narkotyków do kraju. Inny zespół identyfikuje śmiercionośny patogen.