Przygody Merlina

Morgana przygotowuje się do wojny, a Mordred jest żądny zemsty. Wysoko na wzgórzach oboje stają na czele hordy. Merlin ugina się pod ciężarem spoczywającej na nim odpowiedzialności. Starożytne przepowiednie sprawdzają się z niebywałą dokładnością.