Przygody Merlina

Morgana w towarzystwie Ginewry i w asyście zbrojnej drużyny opuszcza zamek Camelot. Chce udać się na grób swojego ojca, ale napadają na nich zbójnicy. Obie zostają uprowadzone. W drodze Morganie udaje się uciec, ale Ginewra zostaje w niewoli. Obawiając się gniewu zleceniodawcy napadu, herszt bandy przedstawia służącą jako Morganę. Hengist, nieświadomy, że doszło do zamiany, wysyła do zamku Camelot żądanie okupu za królewską wychowanicę.