Przewrotny punkt zwrotny

Śmierć Coleen wywołuje u Amy lęk, że będzie następna. Zacieśnia się relacja Jodie z jej trenerem. Sarah spotyka się z szykanami spowodowanymi niechęcią do lenienia się w pracy.