Przepis na życie

Pola naciska na Jeremiasza, z którym łączył ja potajemny romans, by cofnął swoją decyzję dotyczącą zwolnienia Anki.Beata nalega, by Andrzej sformalizował rozstanie z żoną i kwestię ewentualnych alimentów.