Prawda leży pod ziemią

Widzowie poznają kulisy dochodzeń w sprawie zbrodni, które przez całe lata pozostawały nierozwiązane. Dopiero dzięki postępowi w dziedzinie rozwoju metod badań kryminalistycznych doszło do przełomów w prowadzonych śledztwach, dzięki którym stało się możliwe wytypowanie sprawcy. Jedną z takich nowatorskich czynności jest ekshumacja, czyli wydobycie szczątków ofiary z miejsca pochówku oraz ich ponowne przebadanie, w tym z wykorzystaniem najnowszych technologii, do których niegdyś nie było dostępu. W tym sezonie autorzy prezentują m.in. złożoną historię morderstwa pewnej matki, która wyszła z domu i nigdy nie wróciła.