Pracując dla wroga

Dla nazistów pracowało około 13 milionów robotników przymusowych. Niemcy surowo zabraniali właścicielom fabryk i gospodarstw wchodzenia w jakiekolwiek relacje z młodymi ludźmi sprowadzonymi do pracy.