Pracując dla wroga

II wojna światowa pochłonęła ogromną liczbę ofiar śmiertelnych. Poza nimi kilkanaście milionów ludzi przymuszono do pracy na rzecz Niemiec. Już od 1939 roku wywożono je na teren wrogiego kraju. Obowiązek, który początkowo dotyczył tylko dorosłych, został później poszerzony przez nazistów także o osoby od 14. roku życia. Proceder był jawnym łamaniem praw człowieka. Dotyczył około 13 milionów Europejczyków. Zjawisko to nie ograniczało się tylko do obozów: nie było niemieckiego miasta czy wioski, w której nie byłoby przymusowych robotników. Serial ukazuje losy tych ludzi, opowiadając je z różnych perspektyw - z punktu widzenia ofiar i oprawców.