Powrót do przeszłości

Theo Wilson, który wychował się na opowieściach dziadka, jednego z pilotów 332. Grupy Myśliwskiej, przedstawia najważniejsze wydarzenia historyczne m.in. zabójstwo Lincolna, katastrofę w Czarnobylu, katastrofę sterowca Hindenburg, bitwę stalingradzką czy powódź w Johnstown.