Poszukiwacze zaginionych skarbów

Dzięki nowym tropom Danny, Lexi i Violet przemierzają skażone tereny Kazachstanu, by dotrzeć w końcu do Aralska-7, opuszczonej fabryki broni biologicznej. Tymczasem Chuck rozpoczyna śledztwo na temat roli Watykanu w historii Duchowego Sztandaru.