Poniedziałki na chirurgii

Hooten i Buck walczą w sadzie z synem pacjentki, który nie pozwala pobrać do przeszczepu organów matki. Okazuje się, że przed śmiercią pacjentka podpisała oświadczenie, w którym wyraziła na to zgodę.