Poirot

Brytyjski premier (Henry Moxon) uchodzi cało z zamachu. Niedługo potem, w drodze na międzynarodową konferencję w Paryżu, zostaje porwany. Na kongresie, na który zmierzał polityk, miała być poruszona sprawa zbrojenia się niemieckiego wojska. Premier jest jedyną osobą, która może powstrzymać Niemców przez planami militarnymi. Śledztwo w sprawie uprowadzenia prowadzi inspektor Japp (Philip Jackson) ze Scotland Yardu. Wzywa on do pomocy Herkulesa Poirot (David Suchet).