Podróż do przeszłości

Doris wraz ze swoją córką Shetin udają się do Ghany. Tam kobiety odkrywają rodzinne dziedzictwo oraz pokrewieństwo z królewskim rodem.