Państwa Osi: Droga ku porażce

Autorzy objaśnią, co doprowadziło do porażki Japonii w 1945 roku. Klęskę zapoczątkował incydent mandżurski. Sojusznik Cesarstwa, Niemcy, również popełnił strategiczne błędy. Decyzja Hitlera o zajęciu Krety zamiast Malty miała poważne konsekwencje. Mocarstwa Osi nie miały wspólnego celu i nie uprzedzały o swoich poczynaniach innych państw walczących z aliantami.