Odliczanie do apokalipsy

Przed wiekami prorok Nostradamus miał wizje końca świata. Uczeni próbują rozszyfrować jego przepowiednie. Dowiadują się o tragediach i katastrofach grożących unicestwieniem globalnej populacji.