Niewyjaśnione tajemnice świata

Zgodnie ze Starym Testament Mojżesz miał zbudować Arkę Przymierza na prośbę Boga. Do tej pory nie wiadomo jednak, jak tak ważny religijny artefakt mógł przepaść bez śladu. Niektórzy wciąż wierzą, że uda się go odnaleźć.