Niewyjaśnione tajemnice świata

Od setek lat ludzie tworzyli budowle, które spełniały wiele innych funkcji aniżeli tylko schronienie czy miejsce pracy. Twórcy programu zastanawiają się, skąd bierze się pragnienie konstruowania obiektów, które mogą przetrwać kolejne wieki.