Niewyjaśnione tajemnice świata

Okazuje się, że ponad osiemdziesiąt procent oceanów wciąż pozostaje niezbadanych. Podwodny świat to jednak najsłabiej poznany ekosystem na naszej planecie. Dzięki rozwojowi technologicznemu można obecnie eksplorować owiane tajemnicą zbiorniki wodne.